Skribent och litteraturförfattare

Skribent och litteraturförfattare
Vi erbjuder skribent uppdrag som litteraturförfattare, skribent uppdrag i socialmedier rörande demokrati och politiska sakkunnighet, författare inom ekonomi, juridik, matematik, naturvetenskap, rörande demokrati och yttrandefrihets, diagnoserna autism och dyslexi. läromedelsförfattare. Där vi gör skapar eget läromedel och lärande material och säljer litteraturen och erbjuder specifika utbildningstjänster, där våra författare och skribenter föreläser ut ifrån vårt egna författande. Kan även trycka lösnummer och utge eget material.

Didak  erbjuder bland annat:

  • Skribent uppdrag
  • Litteratur författning, trycker och säljer egen litteratur
  • Specifika utbildningstjänster utifrån eget författande.
  • Författaren inom ekonomi, juridik, matematik, naturvetenskap, rörande demokrati och yttrandefrihets, diagnoserna autism och dyslexi. läromedelsförfattare.
  • Skribent uppdrag inom demokrati och yttrandefrihetsfrågor och problemetik.
  • Arbetsmarknadskontakter
  • Praktik och arbetsplatser,
  • Utbildningar rörande arbetsmarknaden,
  • Utbildningar rörande att söka arbetsanpassa sig till svensk och internationell arbetsmarknad,
  • Erbjuder direkt vätarutbildning och fler utbildningar där över.

Alla våra utbildningsledare är legitimerade lärare och branschfolk. Vi har ett stort kontakt nät på Svenskarbetsmarknad och internationellarbetsmarkand från norr till söder.

Vi har alla vår utbildning via distans (digitalt) men även geografiskt på plats, beroende på utbud och efterfrågan, allt för att till mötes gå kunder och det varierade behovet geografiskt.