Utbildningsportal

Utbildningsportal

Didaks utbildningsportal används av eleverna på aktuell skola under utbildningen  för att möjliggöra IKT arbetet och göra utbildningen flexibel och tillgänglig för samtliga elverna elektroniskt och på valfri plats. IKT arbetet är centralt hos Didak.

Inloggningsuppgifter tillhandahålls från utbildningsansvarig vid kurs start.