Programmering

Våra utbildningstjänster är ämnes specifika och kan inte på något sätt jämföras med övrig undervisning. Våra utbildningstjänster har egna kursplaner för att säkerställa de lagliga och nationella kunskapsmålen.

Programmering är en del av oss idag, den framtid vi lever idag och i morgon. Viljan att hitta lösningar och förenklingar i vår vardag har alltid drivit och utmanat människan till visioner, nytänkande och samhällsutveckling. Behovet av extra hjälp på alla kunskapsnivåer är stort och mer påtagligt än någonsin idag. Vi erbjuder helhets lösningar inom programmering på alla kunskapsnivåer, våra kunder finns i allt från förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitet. Vi erbjuder läxhjälp och hemstudier. Där vi även har utformat ett eget material för nå särskolan och likväl gymnasiet och de kunskapsbehov som behövs. Vi jobbar med att alltid ha material och anpassa undervisningen, för att alla ska känna att de utvecklas och når sin personligt uppsatta mål.

Där undervisningen varierar med en teoretisk bas och praktiskt användande. Vi har ett stort eget material för praktisk teknik. Special undervisningen i teknik är tillför att lyfta den enskilda individen till nästa individuella nivån. Där elever och individerna arbetar från sin egna personliga förutsättningar mot sin egna mål, mycket viktigt.

Där vi skräddarsyr och planerar undervisning och studieplan på ett personligt plan. Vi erbjuder utmaningar både i undervisningen och i inlärningen processen, alla behöver utmaningar  för att lära sig, utvecklas, känna tillfredsställelse och nå sin uppsatta mål. Vi bygger vår undervisning på senaste forskning, flerårig arbetserfarenhet, bredda och fördjupade kunskaper, och en flexibel undervisning på en personlig och fördjupande plan. Vi erbjuder läxhjälp, undervisning, konsultation, föreläsningar eller längre samarbeten.

Vi har ett eget praktiskt material anpassad för de med absolut störst behov av extra hjälp. Vi har utvecklat material för nyaanlända, samt har vi jobbat som integrationsansvarig med stor framgång. Där målet varit att integrera och stärka kunskaperna för inkluderas och med framtiden i fokus. Vi har utformat ett arbete för personer med olika och individuella problematiker. Vi har material för särskolan och men även för gymnasiet. För oss är flexibilitet avgörande, där varje individ ska ha sin egna planering och få göra sin egna kunskapsresa inom teknik.

Alla våra kunder har en egen sida antingen klass/grupp sida på utbildningsportalen eller för läxhjälp där sidan är individuell.

Vi planerar för att lyfta de som ska sträva vidare mot högre nivåer, planerar extra hjälp och strukturera special teknik för de som har extra behov med olika anledningar.  Vi skräddarsyr och planerar din undervisning utifrån dina kunskaper. Vi utmanar alla alltid att utvecklas och ta nästa steg.