Förläsningar Matematik

Matematiken har i alla tider fascinerat människan. Behovet av extra hjälp på alla kunskapsnivåer är extra stort och mer påtagligt än någonsin idag. Vi erbjuder helhets lösningar inom matematiken på alla kunskapsnivåer, våra kunder finns i allt från förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitet. Vi erbjuder läxhjälp och hemstudier. Där vi även har utformat ett eget material för att nå särskolan och likväl gymnasiet och de kunskapsbehov som behövs. Vi jobbar med att alltid ha material och anpassa undervisningen, för att alla ska känna att de utvecklas och når sina personligt uppsatta mål.

Där undervisningen varierar med en teoretisk bas och praktiskt användande. Vi har ett stort eget material för praktisk matematik. Special undervisningen i matematik är till för att lyfta den enskilda individen till nästa individuella nivå. Där elever och individerna arbetar från sina egna personliga förutsättningar mot sina egna mål, vilket är mycket viktigt.

Där vi skräddarsyr och planerar undervisning och studieplan på ett personligt plan. Vi erbjuder utmaningar både i undervisningen och i inlärnings processen, alla behöver utmaningar  för att lära sig, utvecklas, känna tillfredsställelse och nå sina uppsatta mål. Vi bygger vår undervisning på senaste forskning, flerårig arbetserfarenhet, bredda och fördjupade kunskaper, och en flexibel undervisning på ett personligt och fördjupande plan. Vi erbjuder läxhjälp, undervisning, konsultation, föreläsningar eller längre samarbeten.

Vi har ett eget praktiskt material anpassad för de med absolut störst behov av extra hjälp. Vi har utvecklat material för nyaanlända, samt har vi jobbat som integrationsansvarig med stor framgång.  Där målet varit att integrera och stärka kunskaperna för att inkludera och med framtiden i fokus. Vi har utformat en arbetsmetod för personer med olika och individuella problematiker. Vi har ett brett material allt från särskolan till gymnasiet. För oss är flexibilitet avgörande, där varje individ ska ha sin egna planering och få göra sin egna kunskapsresa inom matematiken.

Alla våra kunder har en egen sida antingen klass/grupp sida på utbildningsportalen eller för läxhjälp där sidan är individuell.

Vi planerar för att lyfta de som ska sträva vidare mot högre nivåer, samt planerar extra hjälp och strukturera special matematiken för de som har extra behov med olika anledningar.  Vi skräddarsyr och planerar din undervisning utifrån dina kunskaper. Vi utmanar alla alltid att utvecklas och ta nästa steg.