Teknikträning

Teknikträningen kommer bland annat innehålla följande moment :

Bollmottagning

Målsättning: är att all ska kunna ta emot bollen på ett kontrollerat, genomtänkt och flexibelt sätt beroende på de matchliknade situationer som kan uppkomma. Bollmottagning handlar om att inte tappa bollen i mottagningen, utan på ett kontrollerat sätt ha kontroll för att kunna flexibelt leverera bollen till nästa situation.

Arbetssätt: Vi använder oss av flexibla, enkla och byggda övningar för att synliggöra tillslaget, samt även synlig gör den enskilda färdigheten och sätter det i ett sammanhang.

Övningar: Finteknik med enkla övningar som bygger och fokuserar på de enskilda färdigheterna, samt placerar den enskilda övningen i kombination med flera övningar för att synliggöra syftet och heligheten i spelet.

Spelförståelse

Målsättning: är att all ska kunna värdera olika spelmoment och fotbollsaktioner, placera sitt agerande och med-/motspelernas agerande i ett större sammanhang. För att sträva mot att göra olika val och fotbollsaktioner på ett så korrekt, naturligt och flexibelt tillvägagångssätt som möjligt, beroende på sammanhanget.

Arbetssätt: Vi använder oss av flexibla, enkla och byggda övningar för att synliggöra och ge spelaren flexibel förståelse, samt även synliggör den enskilda färdigheten och sätter det i ett sammanhang.

Övningar: Spelförståelse med enkla övningar som bygger och fokuserar på de enskilda färdigheterna, samt placerar den enskilda övningen i kombination med flera övningar för att synliggöra syftet och heligheten i spelet.

Jonglering

Målsättning: är att alla ska få ett naturligt relation och känna att leka med bollen stimulerar till att få bättre bollkontroll och bollkänsla.

Arbetssätt: Använder oss av flexibla, enkla och byggda övningar för att synliggöra tillslaget, samt även synlig gör den enskilda färdigheten och sätter det i ett sammanhang.

Övningar: Arbetar med enkla och konkreta övningar som stärker det naturliga tillslaget och stimulerar känslan omkring bollen och spelaren, samt placerar den enskilda övningen i kombination med flera övningar för att synliggöra syftet och heligheten i spelet.

Skott/Tillslag

Målsättning: är att alla ska kunna använda naturligt båda fötterna aktivt vid och kort skott och avslut, samt förbättra tillslaget för att sträva efter ett naturligt tillslag med båda fötterna.

Arbetssätt: Använder oss av flexibla, enkla och byggda övningar för att synliggöra tillslaget, samt även synlig gör den enskilda färdigheten och sätter det i ett sammanhang.

Övningar: Arbetar med enkla och konkreta övningar som stärker det naturliga tillslaget, samt placerar den enskilda övningen i kombination med flera övningar för att synliggöra syftet och heligheten i spelet.

Passningar

Målsättningen: är att alla ska kunna använda naturligt båda fötterna aktivt vid långa och kort passningar, samt behärska och kontrollerar långa och korta passningar naturligt.

Arbetssätt: Använder oss av flexibla, enkla och byggda övningar, samt även synliggör den enskilda färdigheten och sätter det i ett sammanhang.

Övningar: Finteknik med enkla övningar som bygger och fokuserar på de enskilda färdigheterna, samt placerar den enskilda övningen i kombination med flera övningar för att synliggöra syftet och heligheten i spelet.

Dribblingar

Målsättning: att varje enskild individ ska utveckla och på ett naturligt sätt kunna röra sig med bollen i match liknade sammanhang, samt på ett naturligt sätt lösa transporten av bollen i olika uppkomna situationer.

Arbetssätt: Använder oss av flexibla, enkla och byggda övningar, samt även synliggör den enskilda färdigheten och sätter det i ett sammanhang.

Övningar: Finteknik med enkla övningar som bygger och fokuserar på de enskilda färdigheterna, samt placerar den enskilda övningen i kombination med flera övningar för att synliggöra syftet och heligheten i spelet.

Personlig utveckling

Att varje spelare och individ ska känna att de personligen utvecklas på och utanför planen. Att varje individ ska känna att de kan kontrollera flera situationer på flexibelt och naturligt sätt. Varje individ ska växa och känna självkänslan fotbollskunskaperna utvecklas och stärks.

 

Pris/kostnader: Se länk