Autism/Aspberg

Att leva med autism i värld av oordning och oförståelse. Hur du bemöter och har förståelse för personer med autismtillstånd är avgörande för personens välbefinnande och möjligheten till en berikande vardag.

  • Hur gör man på bästa sätt för att möta barn och vuxna med autismtillstånd?
  • Hur ökar vi vår medvetenhet och förståelse för hur vi bemöter barn och vuxna med autism, på bästa sätt?
  • Hur förbereder vi barn och vuxna med autism till en värld av oförstående och oordning?
  • Vad säger senast forskningen och didaktiken?

Föreläsningen och utbildningen bygger på både masterstudier och en personlig resa med autismtillstånd i värld som inte förstår. En värld i oordning och oförstående. Föreläsningen kommer ge er än spännande resa med olika dilemman från verkligheten, där ni får möjligheten att se världen från ett helt nytt perspektiv.

  • Föreläsningen och utbildningen synlig gör hur personer med autism upplever och uppfattar omgivningen.
  • Föreläsningen och utbildningen synliggör redskap och färdigheter som behövs utvecklas och stärkas och för att anpassa sig till omvärlden på ett fungerande sätt.
  • Föreläsningen och utbildningen ger omgivningen förståelse för hur de med autism upplever olika situationer och händelser.
  • Föreläsningen och utbildningen synlig gör styrkor och svagheter hos personer med autismtillstånd.
  • Föreläsningen och utbildningen belyser och ökar förståelsen för den stressen, de känslorna och den vardagsångest som personer med autismtillstånd måste hanterar dagligen.
  • Föreläsningen och utbildningen belyser och synliggör den senast forskningen och didaktiken omkring autismtillstånd och inlärande.

Föreläsningen och utbildningen är uppbyggd av föreläsning, work shop och grupparbeten.

Vågar nu följa med på en resa bortom och utanför den vanliga vardagen, en resa med många skratt, mycket fakta, forskning, nya redskap och stor dos av allvarlighet. Vardagen kommer bli lite annorlunda och mera berikad än innan.

Välkommen att boka eran utbildning och föreläsning.