Dyslexi

Att leva med dyslexi i värld av allmän oförståelse. Hur du bemöter och din förståelse för personer med olika dyslexi är avgörande för personens välbefinnande.

  • Hur gör man på bästa sätt för att möta barn och vuxna med dyslexi?
  • Hur ökar vi vår medvetenhet och förståelse för hur vi bemöter barn och vuxna med dyslexi på bästa sätt?
  • Hur förbereder vi barn och vuxna med dyslexi till en värld av oförstående och oordning?
  • Vad säger senast forskningen och didaktiken?

Föreläsningen och utbildningen bygger på både masterstudier och en personlig resa genom en värld som inte förstår dyslexin utmaningar. En värld i oordning och oförstående. Föreläsningen kommer ge er än spännande resa med olika dilemman från verkligheten, där ni får möjligheten att se världen från ett helt nytt perspektiv.

  • Föreläsningen och utbildningen synlig gör hur personer med dyslexi upplever och uppfattar omgivningen.
  • Föreläsningen och utbildningen synliggör redskap och färdigheter som behövs utvecklas och stärkas och för att anpassa sig till omvärlden på ett fungerande sätt.
  • Föreläsningen och utbildningen ger omgivningen förståelse för hur personer med dyslexi upplever olika situationer och händelser.
  • Föreläsningen och utbildningen synlig gör styrkor och svagheter hos personer med dyslexi.
  • Föreläsningen och utbildningen belyser och ökar förståelsen för den stressen, de känslorna och den vardagsångest som personer med dyslexi måste hanterar dagligen.
  • Föreläsningen och utbildningen belyser och synliggör den senast forskningen och didaktiken omkring dyslexi.

Föreläsningen och utbildningen är uppbyggd av föreläsning, work shop och grupparbeten.

Vågar nu följa med på en resa bortom och utanför den vanliga vardagen, en resa med många skratt, mycket fakta, forskning, nya redskap och stor dos av allvarlighet. Vardagen kommer bli lite annorlunda och mera berikad än innan.

Välkommen att boka eran utbildning och föreläsning.