Entreprenörskap/Ekonomi

Entreprenörskap/Ekonomi är samhället, samhället är uppbyggt av entreprenörskap/företagande, ekonomi och juridik, ämnen som alla kommer att komma i kontakt med under sitt arbete eller på sin fritid. Kurserna är valbara och obligatorisk på framför allt gymnasieprogrammet Ekonomi-Ekonomi, Ekonomi-Juridik och valbara till övriga program. Behovet av extra hjälp på alla kunskapsnivåer är stort och mer påtagligt än någonsin idag. Vi erbjuder helhets lösningar inom entreprenörskap/företagande, ekonomi och juridik på alla kunskapsnivåer, våra kunder finns från högstadiet, gymnasiet och universitet. Vi erbjuder läxhjälp och hemstudier. Där vi även har utformat ett eget material för att nå de kunskapsbehov som behövs. Vi jobbar med att alltid ha material och anpassa undervisningen, för att alla ska känna att de utvecklas och når sin personligt uppsatta mål.

Där undervisningen varierar med en teoretisk bas och praktiskt användande. Vi har ett stort eget material för praktisk undervisning. Där elever och individerna arbetar från sin egna personliga förutsättningar mot sin egna mål, mycket viktigt.

Där vi skräddarsyr och planerar undervisning och studieplan på ett personligt plan. Vi erbjuder utmaningar både i undervisningen och i inlärningen processen, alla behöver utmaningar  för att lära sig, utvecklas, känna tillfredsställelse och nå sin uppsatta mål. Vi bygger vår undervisning på senaste forskning, flerårig arbetserfarenhet, bredda och fördjupade kunskaper, och en flexibel undervisning på en personlig och fördjupande plan. Vi erbjuder läxhjälp, undervisning, konsultation, föreläsningar eller längre samarbeten.

Alla våra kunder har en egen sida antingen klass/grupp sida på utbildningsportalen eller för läxhjälp där sidan är individuell.

Vi skräddarsyr och planerar din undervisning utifrån dina kunskaper. Vi utmanar alla alltid att utvecklas och ta nästa steg.