Arbetsmarknads utbildningar

Didak utbildning erbjuder

  • Arbetsmarknadskontakter,
  • Praktik och arbetsplatser,
  • Utbildningar rörande arbetsmarknaden,
  • Utbildningar rörande att söka arbetsanpassa sig till svensk och internationell arbetsmarknad,
  • Erbjuder direkt vätarutbildning och fler utbildningar där över.

Alla våra utbildningsledare är legitimerade lärare och branschfolk. Vi har ett stort kontakt nät på Svenskarbetsmarknad och internationellarbetsmarkand från norr till söder.

Vi har alla vår utbildning via distans (digitalt) men även geografiskt på plats, beroende på utbud och efterfrågan, allt för att till mötes gå kunder och det varierade behovet geografiskt.