Bibliotek Juridik

Bibliotek Juridik

Sveriges Rikes Lag. Upplaga: Helst i senaste upplaga. Förlag: Norsteds Juridik, Författare/red: Hemström, Carl.; Giertz, M.

A

 • Agell, A., Malmström, Å, Titel: Civilrätt., Förlag: Liber Ekonomi

B

 • Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts juridik, Författare/red: Ramberg, Christina m fl.

F

 • Forssman Magnus, Titel: Företagsöverlåtelser: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik

H

 • Hemström, Carl.; Giertz, M, Titel: Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts juridik
 • Heuman Lars, Titel: Specialprocess – utsökning och konkurs: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik

J

 • Jensen Ulf, Rylander Staffan, Per Henrik Lindblom, Titel: Att skriva juridik-Regler och råd: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag

L

 • Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne, Titel: Brott & Straff – i I Affärslivet: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag

M

 • Malmströms civilrätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber

M

 • Melin Stefan, Juridiska begrepp Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag
 • Millqvist Göran, Titel: Sakrättens grunder – En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik
 • Mellqvist Mikael, Persson Ingemar, Titel: Fordran & Skuld: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag
 • Melz Peter, Kristoffersson Eleonor, Titel: Mervärdesskatt, Förlag: iUSTUS

N

 • Nordell, P. J., Titel: Marknadsrätten – en introduktion, Förlag: Norstedts Juridik
 • Nilsson Mattias , Lundberg Jenny,Titel: Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, Förlag: jure
 • Nerep Erik, Wiweka Warnling-Nerep, Titel: Marknad & Myndigheter – Förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv., Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik

R

 • Ramberg, Christina m fl., Titel: Malmströms civilrätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Ramberg, Christina m fl., Titel: Avtalsrätten-En introduktion. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik

S

 • Sandström Torsten, Titel: svensk aktiebolagsrätt: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik

Z

 • Zetterström, Stefan, Titel: Offentlig rätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Zetterström, Stefan, Titel: Övningsbok Civilrätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber