Spec Naturvetenskap

Special naturvetenskap bygger på att material, undervisning och kunskaperna anpassas till den enskilda individen. Dika är utbildad speciallärare och specialpedagog med inriktning naturvetenskap. Vi har spets kompetens för högre nivå och men även för lägre nivå. Genom vår bredda och unika flexibilitet, når vi alla och kan tillgodose den personliga anpassningen.

Behovet av extra hjälp på alla kunskapsnivåer är stort och mer påtagligt än någonsin idag. Vi erbjuder helhets lösningar inom naturvetenskap på alla kunskapsnivåer, våra kunder finns i allt från förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitet. Vi erbjuder läxhjälp och hemstudier.

Vi har ett eget praktiskt material anpassad för de med absolut störst behov av extra hjälp. Vi har utvecklat material för nyaanlända, samt jobbat som integrationsansvarig där målet varit att integrera och stärka kunskaperna för inkluderas och med framtiden i fokus. Vi har utformat ett arbete för personer med olika och individuella problematiker. Vi har material för särskolan och men även för gymnasiet. För oss är flexibilitet avgörande, där varje individ ska ha sin egna planering och få göra sin egna kunskapsresa inom naturvetenskap.

Alla våra kunder har en egen sida antingen klass/grupp sida på utbildningsportalen eller för läxhjälp där sidan är individuell.

Vi planerar för att lyfta de som ska sträva vidare mot högre nivåer, planerar extra hjälp och strukturera special naturvetenskap för de som har extra behov med olika anledningar.  Vi skräddarsyr och planerar din undervisning utifrån dina kunskaper. Vi utmanar alla alltid att utvecklas och ta nästa steg.

Allt vårt material och utbildning är utformat utifrån senaste forskningen och metoder som vi personligen prövat och arbetat fram med mycket god resultat.