Föreläsning Naturvetenskap

Naturvetenskap har i alla tider fascinerat människan och drivit människan att utforska och finna svar. Behovet av extra hjälp på alla kunskapsnivåer är stort och mer påtagligt än någonsin idag. Vi erbjuder helhets lösningar inom naturvetenskap på alla kunskapsnivåer, våra kunder finns i allt från förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitet. Vi erbjuder läxhjälp och hemstudier. Där vi även har utformat ett eget material för särskolan och likväl gymnasiet, anpassat efter de kunskapsbehov som behövs. Vi jobbar med att alltid ha material och anpassa undervisningen, för att alla ska känna att de utvecklas och når sin personligt uppsatta mål.

Där undervisningen varierar med en teoretisk bas och praktiskt användande. Vi har ett stort eget material för praktiska naturvetenskap. Special undervisningen i naturvetenskap är tillför att lyfta den enskilda individen till nästa individuella nivån. Där elever och individerna arbetar från sin egna personliga förutsättningar mot sin egna mål, mycket viktigt.

Där vi skräddarsyr och planerar undervisning och studieplan på ett personligt plan. Vi erbjuder utmaningar både i undervisningen och i inlärningen processen, alla behöver utmaningar  för att lära sig, utvecklas, känna tillfredsställelse och nå sin uppsatta mål. Vi bygger vår undervisning på senaste forskning, flerårig arbetserfarenhet, bredda och fördjupade kunskaper, och en flexibel undervisning på en personlig och fördjupande plan. Vi erbjuder läxhjälp, undervisning, konsultation, föreläsningar eller längre samarbeten.

Vi har ett eget praktiskt material anpassad för de med absolut störst behov av extra hjälp. Vi har utvecklat material för nyaanlända, samt jobbat som integrationsansvarig där målet varit att integrera och stärka kunskaperna för inkluderas och med framtiden i fokus. Vi har utformat ett arbete för personer med olika och individuella problematiker. Vi har material för särskolan och men även för gymnasiet. För oss är flexibilitet avgörande, där varje individ ska ha sin egna planering och få göra sin egna kunskapsresa inom naturvetenskap.

Alla våra kunder har en egen sida antingen klass/grupp sida på utbildningsportalen eller för läxhjälp där sidan är individuell.

Vi planerar för att lyfta de som ska sträva vidare mot högre nivåer, planerar extra hjälp och strukturera special matematiken för de som har extra behov med olika anledningar.  Vi skräddarsyr och planerar din undervisning utifrån dina kunskaper. Vi utmanar alla alltid att utvecklas och ta nästa steg.