Naturvetenskap

Def “Naturvetenskapen har alltid drivit människan att utforska sin omgivning, för att finna svar”. 

Våra utbildningstjänster är ämnes specifika och kan inte på något sätt jämföras med övrig undervisning. Våra utbildningstjänster har egna kursplaner för att säkerställa de lagliga och nationella kunskapsmålen. Behovet av extra hjälp på alla kunskapsnivåer är stort och mer påtagligt än någonsin idag. Vi erbjuder helhets lösningar inom naturvetenskapen på alla kunskapsnivåer, våra kunder finns i allt från förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitet. Vi erbjuder läxhjälp och hemstudier. Där vi även har utformat ett eget material för särskolan och likväl gymnasiet, anpassat efter de kunskapsbehov som behövs. Vi jobbar med att alltid ha material och anpassa undervisningen, för att alla ska känna att de utvecklas och når sin personligt uppsatta mål.

Där undervisningen varierar med en teoretisk bas och praktiskt användande. Vi har ett stort eget material för praktiska naturvetenskap. Special undervisningen i naturvetenskap är tillföra att lyfta den enskilda till nästa personliga nivå. Där elever och individerna arbetar från sin egna personliga nivå, mycket viktigt. Där vi skräddarsyr och planerar undervisning och studieplan på ett personligt plan. Vi erbjuder utmaningar både i undervisningen och i inlärningen processen, alla behöver utmaningar  för att lära sig, utvecklas, känna tillfredsställelse och nå sin uppsatta mål. Vi bygger vår undervisning på senaste forskning, flerårig arbetserfarenhet, bredda och fördjupade kunskaper, och en flexibel undervisning på en personlig och fördjupande plan.

Vi erbjuder läxhjälp, undervisning, konsultation, föreläsningar eller längre samarbeten. Vi planerar för att lyfta de som ska sträva vidare mot högre nivåer, planerar extra hjälp och strukturera special matematiken för de som har extra behov av olika anledningar. Där vi tar hand om dig/er, oberoende var du/ni befinner dig idag och vilka mål du/ni har. Vi skräddarsyr och planerar din undervisning utifrån dina kunskaper. Vi utmanar dig alltid att utvecklas och ta nästa steg.